1.coma  hair  
 
2.oculi  eyes  
 
3.os  mouth  
 
4.braccium  an arm  
 
5.dens  a tooth  
 
6.spina  back  
 
7.umerus  a shoulder  
 
8.alvus  stomach  
 
9.genu  a knee  
 
10.gula  throat  
 
11.crus  a leg  
 
12.manus  a hand  
 
13.nasus  a nose  
 
14.oculus  an eye  
 
15.auris  an ear  
 
16.ped  a foot  
 
17.caput  head  
 
18.vultus  a face  
 
19.vultus subridens  a smiley face  
 
20.jugulum  neck  
 
21.barba  a beard  
 
22.subium  a moustache  
 
23.cutis  skin  
 
24.labrum  a lip  
 
25.clavus  a nail  
 
26.pugnus  a fist  
 
27.coxa  a hip  
 
28.sanguis  blood  
 
29.frons  a brow  
 
30.uber  a breast  
 
31.cubitum  an elbow  
 
32.digitus  a finger  
 
33.papilla  a nipple  
 
34.umbiculus  a navel  
 
35.ascella  an armpit  
 
36.mentum  a chin  
 
37.frons  a forehead  
 
38.bucca  a cheek  
 
39.talus  an ankle 
 

全站熱搜

t2531124 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()