1.verliezen  to lose 
 
2.teruggeven  to give back 
 
3.antwoorden  to answer 
 
4.vastmaken  to attach 
 
5.veranderen  to change 
 
6.weten  to know 
 
7.uitnodigen  to invite 
 
8.laten  to let 
 
9.in staat zijn  to be able 
 
10.willen  to want 
 
11.wensen  to wish 
 
12.plaatsvinden  to take place 
 
13.vloeiend spreken  to speak fluently 
 
14.wassen  to wash 
 
15.drogen  to dry 
 
16.breken  to break 
 
17.loslaten  to release 
 
18.scheuren  to tear 
 
19.wissen  to wipe 
 
20.laten vallen  to drop 
 
21.verwijderen  to remove 
 
22.betekenen  to signify 
 
23.buigen  to bend 
 
24.vervelen  to bore 
 
25.ergeren  to annoy 
 
26.verveeld zijn  to be bored 
 
27.uitleggen  to explain 
 
28.blazen  to blow 
 
29.gehoorzamen  to obey 
 
30.niet gehoorzamen  to disobey 
 
31.volgen  to follow 
 
32.controleren  to check 
 
33.vullen  to fill 
 
34.leegmaken  to empty 
 
35.onthouden  to remember ... 
 
36.lukken  to succeed 
 
37.ontvouwen  to unfold 
 
38.beschermen  to protect 
 
39.verslaan  to beat 
 
40.vechten  to fight 
 
41.fronsen  to frown 
 
42.schudden  to shake 
 
43.iets aandraaien  to screw something on 
 
44.iets losdraaien  to unscrew something 
 
45.kletsen  to chatter 
 
46.zich ontspannen  to relax 
 
47.scheiden  to separate 
 
48.ontwaken  to wake up 
 
49.verbieden  to forbid 
 
50.stelen  to steal 
 
51.vangen  to capture 
 
52.creëren  to create 
 
53.geloven  to believe 
 
54.storen  to disturb 
 
55.zich zorgen maken om  to worry about 
 
56.redden  to rescue 
 
57.beloven  to promise 
 
58.herhalen  to repeat 
 
59.overhalen  to persuade 
 
60.grappen maken  to joke 
 
61.wennen aan  to get used to 
 
62.klagen  to complain 
 
63.ontmoeten  to meet 
 
64.zinken  to sink 
 
65.bedriegen  to deceive 
 
66.een fout maken  to make a mistake 
 
創作者介紹
創作者 t2531124 的頭像
t2531124

語言學習

t2531124 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()