1.eu I
     
2.tu you
     
3.el he
     
4.ea she
     
5.noi we
     
6.ei they
     
7.cine who
     
8.ceva something
     
9.cineva someone
     
10.toți everybody
     
11.oricare either
     
12.toți all
     
13.al cui whose
     
14.dar but
     
15.dacă if
     
16.și and
     
17.deoarece because
     
18.lângă near
     
19.cu with
     
20.pentru for
     
21.în in
     
22.pe on
     
23.după behind
     
24.în față in front of
     
25.în lateral beside
     
26.între between
     
27.printre among
     
28.sub under
     
29.în jurul around
     
30.în timpul during
     
31.în timp ce while
     
32.fără without
     
33.de când since
     
34.când when
     
35.împotriva against
     
36.de-a lungul through
     
37.până until
     
38.împotriva a in spite of
     
39.conform cu according to
     
40.ce what
     
41.unde where
     
42.încotro where (to)
     
43.cum how
     
44.de ce why
     
45.la to
     
46.de la from
     
47.după after
     
48.deasupra on top of
     
49.în afară outside of
     
50.înăuntru inside
     
51.spre toward
     
52.despre about
     
53.pentru a in order to
     
54.în plus in addition to
     
55.peste toate above all
     
56.din nou again
     
57.de asemenea also
     
58.la fel ca as well as
     
59.și..și both … and
     
60.doar just
     
61.la fel ca likewise
     
62.încă ceva one more thing
     
63.în plus moreover
     
64.nu numai…dar și.. not only … but also
     
65.așa so
創作者介紹
創作者 t2531124 的頭像
t2531124

語言學習

t2531124 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()